Kommunikation i praksis - Mentor

Refleksionsarbejde og eksamen


Uddannelsen er berammet til 37 t. ugentligt. Eksamen vil tage udgangspunkt i en skriftlig opgave som forsvares mundtligt overfor ekstern censor.


I dagene uden fremmøde til undervisningen, underbygges og trænes færdigheder, teknikker, teori og redskaber via individuelt refleksionsarbejde, case arbejde og ved at se domumentariske tv udsendelser.


På undervisningsdagene, vil der fortrinsvis være fokus på at lære og at træne de kognitive redskaber og kollegial supervision, samt træning i skriftlighed. Redskaber til rammesætning og egenomsorg i arbejdet som mentor, vægtes højt.


Forløbet afholdes i vores lokaler i Køge: Sunpark, Gl. Lyngvej 2
4600 Køge


På de 14 undervisningsdage ligger undervisningen i tidsrummet 9-15:00. Uddannelsen er beregnet til 37 t. ugentligt. Forløbet afsluttes med en eksamen og du kan opnå 10 ects point ved beståelse.


Hvis du er ledig og har ret til at gøre brug af jobrettet uddannelse, eller få bevilget forløb fra den regionale positivliste, kan du deltage uden omkostninger. Spørg i din A-kasse eller jobcenter om dine rettigheder.
Formål med faget “Kommunikation i praksis” - rettet mod Mentorfaget:

Formålet er at du opnår et dybere kendskab til de kommunikative processer og kognitive redskaber der anvendes i Mentorfaget.


Du vil få værktøjer til at forstå de psykologiske mekanismer i
kommunikation der anvendes i mentorfaget og bruge værktøjerne aktivt for at blive mere bevidst og kommunikere anerkendendende og motierende.


Metode:

De 14  uddannelsesdage veksler mellem korte teoretiske oplæg og praktiske øvelser med udfordringer, Selv-refleksionsopgaver, færdighedstræning og gruppepræsentationer.

Der lægges op til at du bidrager med dit engagement og lyst til virkelighedsnær undervisning, cases og workshops.


Indhold på “Kommunikation i praksis” hos Triocon

Kognitiv kommunikationsteori og metoder i praksis

Vi bygger de kommunikative processer og værktøjer på den kognitive forståelse og spørgeteknik. Den kognitive kommunikationsmetode anvendes til “den motiverende samtale” og til den anerkendende tilgang til samtaler.


Typologi:

Du får viden om de forskellige typers kommunikationsmønstre og får tilbudt en JTI analyse med en skriftlig tilbagemelding. Denne kan bruges til at kende egne kommunikationsmønstre men også andres for at målrette din kommunikation.


Relationsarbejde

Du får redskaber til at skabe kommunikative læringsprocesser hos mentee. Der er fokus på ‘at lære at lære’, og teknikker til at kunne indgå i respekt- fulde relationer.

Skriftligheden i mentorarbejdet

Du vil komme til at arbejde med sagsanalyse, planlægningsstruktur og logføring, progressions-dokumentation, samt rammesætning.
Du vil få praksisnære øvelser i at kalibrere dit skriftlige sprogbrug, så det fremstår uden egne fortolkninger og er baseret på observationer eller med kildehenvisning.

Supervision og færdighedstræning

Supervisionen på uddannelsen er flersidig. Du får træning i at give kollega- supervision, hvor der også er fokus på de kognitive metoder og den anerkendende og ressourcefokuserede tilgang.Se nogle af evalueringerne fra deltagerne på vores kurser