Kommunikation i praksis - Mentor

Formål
Formålet er at du opnår et dybere kendskab til de kommunikative processer og kognitive redskaber der anvendes indenfor specialområdet.


Du vil få værktøjer til at forstå de psykologiske mekanismer i kommunikation der anvendes i mentorfaget og bruge værktøjerne aktivt for at blive mere bevidst og kommunikere anerkendendende og motiverende.


Metode:

De 12 uddannelsesdage veksler mellem teoretiske oplæg og øvelser med afsæt i Mentorens opgaver og praksis.

Fokus vil være på: Mentor-færdigheder, fagligheder, på egen-refleksion, coachings redskaber og at kunne hvile i sig selv. Der lægges op til engagement og lyst til virkelighedsnær undervisning. 


Faget afsluttes med en mundtlig eksamen, med afsæt i en kort skriftlig opgave.

Undervisningsdage:

Mandag      d. 03/05
Onsdag       d. 05/05
Fredag        d. 07/05
Mandag      d. 10/05
Onsdag       d. 12/05
Mandag      d. 17/05
Onsdag       d. 19/05
Onsdag       d. 26/05
Fredag        d. 28/05 -
Mandag      d. 31/05
Onsdag       d. 02/06 - Eksamensforberedelse
Fredag        d. 11/6 – AU eksamen


Adresse for fremmøde:
SunPark - 4600 Køge

Tlf. 70 210 110 - info@triocon.dk“Kommunikation i praksis” - rettet mod specialområdet:

Indhold:


Typologi:


Du får viden om de forskellige typers kommunikationsmønstre og får tilbudt en JTI analyse med en skriftlig tilbagemelding. Denne kan bruges til at kende egne kommunikationsmønstre men også andres for at målrette din kommunikation.


Relationsarbejde:


Du får redskaber til at skabe kommunikative læringsprocesser hos Mentee. Der er fokus på at lære at lære, og teknikker til at kunne indgå i respektfulde relationer.

Skriftligheden i mentorarbejdet:


Du vil komme til at arbejde med sagsanalyse, planlægningsstruktur og logføring, progressions-dokumentation, samt rammesætning og lovgivning.

Supervision og færdighedstræning:


Supervisionen på uddannelsen er flersidig. Du får viden om kollegial supervision, hvor der også er fokus på de kognitive metoder og den anerkendende og ressourcefokuserede tilgang.

Faget er timesat til 37 t. ugentligt i 6 uger. Beregn at bruge tiden til: læsning, opgaver og eksamensforberedelse mellem undervisnings dagene.

Du får målrettet undervisningmateriale som inddrages i undervisningen. Forløbet udbydes af  Erhvervsakademiet Zealand i samarbejde med Triocon
10 ects ved bestået eksamen (eksterne censor)


Adgangskrav

Minimum 2 års erhvervserfaring og gennemført relevant erhvervsuddannelse (EUD), eller Grunduddannelse for voksne (GVU), Gymnasial uddannelse (HF / STX / HTX / HHX) eller anden relevant uddannelse på mindst samme niveau.


Du kan også optages, hvis du har andre uddannelsesmæssige forudsætninger, der svarer til adgangskravene eller vurderes til at have realkompetencer, der til svarer adgangskravene.


Forløbet udbydes i samarbejde med ZealandSe nogle af evalueringerne fra deltagerne på vores kurser