Målgruppe


Faget er for dig der ønsker at udvikle såvel din personlige ledelsesstil, som viden om de førende ledelsesteorier. Det vægtes højt at redskaber og teori kan anvendes i praksis.


Vi tager afsæt i dit arbejdsliv og de mål du har for både ledelsesadfærd og kommunikation. Du får indføring i metoder og en værktøjskasse til indsigt og handling.


Ledelse i Praksis er for dig der vil stå stærkt i forhold til fremtidige opgaver og medvirke til at skabe engagement og motivation for udvikling. Teori og praksis indbyder til selvforståelse og er relevant for alle, der ønsker at medvirke til udvikling af afdeling el. organisation.
Ud over pensum indgår selvledelse og stressforebyggelse i undervisningen.


Faget afsluttes med en mundtlig eksamen, med afsæt i en kort skriftlig opgave.


Undervisningsdage

Torsdag d. 29/10 - Fremmøde
Fredag d. 30/10 - Fremmøde
Torsdag d. 5/11 - Online
Torsdag d. 12/11 - Online
Torsdag d. 19/11 - Fremmøde
Torsdag d. 26/11 - Online
Fredag d. 4/12 - opgaveaflevering
Torsdag d. 10/12 - Fremmøde
Torsdag d. 17/12 eksamen (online)


Pris             11.975,- 

Det praktiske

  • Undervisningen er tilrettelagt som ’blended learning’. Dvs. 3 fysisk fremmødedage og 4 fremmødedage online og en eksamensdag. Undervisningen ligger i tidsrummet 9.00 – 16.00 både på fremmøde- og online dage.
  • Selve undervisningen vil veksle mellem introduktion til: spændende teori, anvendelige modeller, Konkrete redskaber samt praktiske øvelser – med afsæt i deltagernes arbejdsliv. 
  • Faget er timesat til 37 t. ugentligt i 6 uger. Beregn at bruge tiden til: læsning, opgaver og eksamensforberedelse mellem undervisnings dagene.
    Du får udleveret e-bogen "Ledelse i praksis", som inddrages i undervisningen.Forløbet udbydes i samarbejde med Erhvervsakademiet Zealand


Adresse for fremmøde

København


Adgangskrav

Minimum 2 års erhvervserfaring og gennemført + Relevant erhvervsuddannelse (EUD), Grunduddannelse for voksne (GVU). Gymnasial uddannelse (HF / STX / HTX / HHX) eller anden relevant uddannelse på mindst samme niveau.

Du kan også optages, hvis du har andre uddannelsesmæssige forudsætninger, der svarer til adgangskravene eller vurderes til at have realkompetencer, der til svarer adgangskravene.

Forløbet udbydes i samarbejde med  Akademiet Zealand.