Kognitiv Mentor 1

Hvis du er ledig og har ret til at gøre brug afopkvalificerende uddannelse fra den regionale positivliste, kan du deltage uden omkostninger. Spørg i dit jobcenter om dine rettigheder.

Pris kr. 29.400,- eksklusive moms.


Kognitiv Mentoruddannelse  -  på Den Regionale Positivliste i Region Sjælland

Forløbet afholdes i vores lokaler i Køge og Ballerup. Du kan se adresserne for det enkelteforløb på Triocons hjemmeside. www.triocon.dk


Sunpark, Gl. Lyngvej 2, 4600 Køge
 


Du undervises i 14 dage inklusive en eksamensdag i enperiode over 6 uger.
Der er undervisning i tidsrummet 9-15:00. Der er opgaver, dage hvor der ikke er undervisning.

Forløbet henvender sig til dig, der gerne vil arbejde som Mentor i en kommune, med pædagogisk arbejde indenfor specialområdet, i psykiatrien ellermed unge, med kognitive værktøjer.

 

  

Tilmelding via e-boks på cvr. 28498454

eller sikker mail lise@triocon.dk

 

Har du spørgsmål er du velkommen til at ringe til koordinator og undervisere

 

Lise Corbitz

 

Tlf. 70 210 110

Kunderne siger:


"Mht. kognitiv mentorkursus, når jeg læser ny faglitteratur bruges der mange af de begreber, ord  og redskaber fra kursuset. Så man må sige at det er oppe i tiden og super relevant viden vi der har fået".


Helle Autzen


Indhold på Kognitiv Mentoruddannelse:


Kognitiv forståelse og metoder:
Du får indsigt og redskaber til at støtte Mentee i at forandre tænkningen, så den bliver mindre begrænsende ogmere mentalt understøttende, nuanceret og fornuftsbetonet.

Match og typeforståelse: Mentees er forskellige og det kræver at du har storforståelse for hvem du er og hvordan du interagerer med andre mennesker.Vi gennemgår Jungs opfattelse af arketyper som et værktøj til at kendeegne foretrukne præferencer.

Magt, roller og relationer: Når du arbejder som mentor, er du ofte etmellemled, der har en opgave om at opnå progression. Den rolle gør, at du ikke kan være neutral. Du har en mission med Mentee. Forstå din rolle.


Kommunikation: Vi arbejder med opfattelsesmønstrer, unikke filtrer i voreskommunikation, der gør kommunikationen og repræsentationerneindividuelle. Samtidig er det grundlaget i den kognitive tankeproces.


AI - Appreciative Inquiry: En anerkendende og motiverende tilgang tilkommunikation med Mentee som grundlag for at skabe motivation.

Mentorkarrusellen: Et styringsværktøj til Mentor med henblik på valg afmetoder, og planlægning af beskrivelsen af Mentees progression.

Behov - Maslows: Indsigt i et menneskes basale behov og forsvars-mekanismer er vigtig viden, når der arbejdes med udviklingsstrategier. SMARTHE mål bruges til målsætning.


Værdier - Afklaring og forståelse for værdihierakier: Værdier er grundlaget for Mentees drivkraft/motivation. Afklar Mentees værdisæt og forstå hierakiets betydning udfra en kogitiv tilgang.


Positiv Psykologi: Hvordan kan vi understøtte Mentees selvtillid og selv- værd med den kognitive tilgang i arbejdet som Mentor?

Spilleregler og egenomsorg: Behov for grænsesætning og egenomsorg erindividuelt betinget. Det er dog vigtigt, at være tydelig iforventningsafstemningen med Mentee og have fokus på at passe på digselv i arbejdet med sårbare borgere.

Mestringsstrategier (Coping): Sammen med repræsentationer, som ervores mentale fingeraftryk, hænger mestrings-strategier sammen med hvordan vi håndtere livets udfordringer.

Nudging: I nogle situationer har Mentee brug for “et skub”, til selv atagerer. Vi søger at opnå empowerment - at få Mentee til at mobiliserer egne ressourcer.

Coachingteknikker: Med coachingværktøjer kan vi skabe indsigt ogreflektion. Vi træner spørgeteknik og anvender Appreciative Inquiry.

Diagnoser og mentoring: Få viden og forståelse for psykiatriske diagnoserog adfærdsmønstrer for at forstå det psykologiske tankespil.

Rehabilitering og Recovery: Du får viden om rehabiliteringsindsatsen, der kan fremme recoveryprocessen for sindslidende, hvor Mentees interaktionog aktive medvirken, giver ny mening og mål med livet.

Status-, og progressionsrapporter: I flere jobtyper som Mentor, skal du kunne dokumentere progression. Disse rapporter er opbygget systematisk og objektivt med det formål, at de kan anvendes til juridiske afgørelser.

Lovgivning: Du skal kende basal lovgivning med relevans for mentorfaget.

Supervision: Er den professionelle faglige sparring, der udvikler dig i jobbet

som Mentor. Du får viden om, at give god kollegial supervision eller faglig sparring.