Kognitiv Mentoruddannelse  -  på Den Regionale Positivliste i Region Sjælland


Indhold på Kognitiv Mentoruddannelse:


Kognitiv forståelse og metoder: Du får indsigt og redskaber til at støtte Mentee i at forandre tænkningen, så den bliver mindre begrænsende og mere mentalt understøttende, nuanceret og fornuftsbetonet.

Typeforståelse: Mentees er forskellige og det kræver at du har stor forståelse for hvem du er og hvordan du interagerer med andre mennesker. Vi gennemgår Jungs opfattelse af arketyper som et værktøj til at kende egne foretrukne præferencer.

Magt, roller og relationer: Når du arbejder som mentor, er du ofte et mellemled, der har en opgave om at opnå progression. Den rolle gør, at du ikke kan være neutral. Du har en mission med Mentee. Forstå din rolle.


Kommunikation: Vi arbejder med opfattelsesmønstrer, unikke filtrer i vores kommunikation, der gør kommunikationen og repræsentationerne individuelle. Samtidig er det grundlaget i den kognitive tankeproces og en anerkendende tilgang i kommunikationen med Mentee.


VUM - VoksenUdredningsMetode: Ny metode som anvendes i mange kommuner for borgere på ressourceforløb, hvor der tilknyttes mentor. Du lærer om de grundlæggende principper i VUM.

Mentorkarrusellen: Et styringsværktøj til Mentor med henblik på valg af metoder, og planlægning af beskrivelsen af Mentees progression.


Behov - Maslows: Indsigt i et menneskes basale behov og forsvarsmekanismer er vigtig viden, når der arbejdes med udviklingsstrategier.
Værdier - Afklaring og forståelse for værdihierakier. Værdier er grundlaget for Mentees drivkraft/motivation. Afklar Mentees værdisæt og forstå hierakiets betydning udfra en kogitiv tilgang.

Positiv Psykologi: Hvordan kan vi understøtte Mentees selvtillid og selvværd med den kognitive tilgang i arbejdet som Mentor?

Spilleregler og egenomsorg: Behov for grænsesætning og egenomsorg er individuelt betinget. Det er dog vigtigt, at være tydelig i forventningsafstemningen med Mentee og have fokus på at passe på dig selv i arbejdet med sårbare borgere.


Mestringsstrategier (Coping): Sammen med repræsentationer, som er vores mentale fingeraftryk, hænger mestrings-strategier sammen med hvordan vi håndtere livets udfordringer.


Nudging: I nogle situationer har Mentee brug for “et skub”, til selv at agerer. Vi søger at opnå empowerment - at få Mentee til at mobilisere egne ressourcer.


Coachingteknikker: Med coachingværktøjer kan vi skabe indsigt og reflektion. Vi træner spørgeteknik og anvender Appreciative Inquiry.


Diagnoser og mentoring: Få viden og forståelse for psykiatriske diagnoser og adfærdsmønstrer for at forstå det psykologiske tankespil.


Rehabilitering og Recovery: Du får viden om rehabiliteringsindsatsen, der kan fremme recoveryprocessen. Recovery værktøjet er en del af VUM.


Status-, og progressionsrapporter: I flere jobtyper som Mentor, skal du kunne dokumentere progression. Disse rapporter er opbygget systematisk og objektivt med det formål, at de kan anvendes til juridiske afgørelser i et rehabiliteringsteam.

Lovgivning: Du skal kende basal lovgivning med relevans for mentorfaget.

Supervision: Er den professionelle faglige sparring, der udvikler dig i jobbet

som Mentor. Du får viden om, at give god kollegial supervision eller faglig

sparring.
Forløbet afholdes fysisk i vores lokaler i Køge. I særlige tilfælde kan du deltage virtuelt i undervisningen.


Du undervises i 12 dage + en eksamensdag i en

periode over 6 uger. Forløbet er nomeret til fuldtid.

Dvs.der skal læses eller løses opgaver, dage hvor der ikke er undervisning.

Der er undervisning på fremmødedagene i

tidsrummet 9-15:00.

Hvis du er ledig og har ret til at gøre brug af

opkvalificerende uddannelse fra den regionale

positivliste, kan du deltage uden omkostninger.

Spørg i dit jobcenter om dine muligheder.

Pris kr. 29.400,- eksklusive moms.

Forløbet henvender sig til dig, der gerne vil arbejde,

pædagogisk indenfor specialområdet, i psykiatrien,

som sagsbehandler eller ønsker at arbejde med unge

og anvende kognitive værktøjer i dit arbejde.

 

Tilmelding via e-boks på cvr. 28498454

eller sikker mail lise@triocon.dk

 

Kunderne siger:


"Mht. kognitiv mentorkursus, når jeg læser ny faglitteratur bruges der mange af de begreber, ord  og redskaber fra kursuset. Så man må sige at det er oppe i tiden og super relevant viden vi der har fået".


Helle Autzen


⭐️ Winnie skriver:
I har givet mig stor indsigt i en svær verden.
Rykket mig fagligt fra midten af en lidt uoverskuelig vej ud til begge sider af vejkanten så nu har en stor vide i en, for nogen, meget mudret grøft.

Personligt er jeg rykket, som min mand siger, med 180 i timen til noget der ikke kan slå mig af pinden lige så hurtigt som før.
Kan se meget mere positivt hurtigere end før.

Selvfølgelig kan i bruge mit skriv.
I får 5 * af mig.


⭐️ Lars skriver:

Kognitiv Mentor uddannelsen har været en rigtig positiv oplevelse.
Spændende undervisning præsenteret af kompetente undervisere – og så endda på en sjov, rar og inspirerende måde.

Jeg har fået et rigtig godt indblik i ”den verden”, som jeg helt sikkert vil kunne drage nytte af, i min kommende dagligdag som kørelærer.


⭐️ En skriver:

Det har været en faglig oplevelse at være med på hold Kognitiv Mentor at gå i positiv psykolog for at hjælpe og støtte borgere.

Jeg vil bruge det i fag og også i dagligdagen.
Mega Oplevelse!
Tusind tak for denne gang.


⭐️ Benjamin skriver:

Tusind tak for en berigende rejse i det Kognitive univers.
Jeg må erkende at i begge 2 er super gode til at formidle jeres læring på en god måde, hvor man føler sig tryg ved det lærte, da I formår at favne alle kursister og derved skabe en helt unik ramme for læring!

Tusind tak og ALT godt fremover!


⭐️ Charlotte skriver:

Kognitiv Mentor 1 forløbet har givet mig en masse gode værktøjer, både som selvudvikling og til videre jobs.

Jeg føler mig klædt rigtig godt på, til at varetage en stilling som mentor eller vejleder.

Vi har været omkring diagnoser og lovgivning, som har givet mig en bedre forståelse for hvor forskelligt mennesker skal behandles (håndteres) i et forløb.

Underviserne har været fantastiske.
De har utrolig meget erfaring og er gode til at byde ind med både personlige og faglige erfaringer.

Dette forløb har bestyrket mig i, at jeg skal arbejde indenfor mentorfaget. 
Jeg vil rigtig gerne arbejde med misbrugere, mennesker som skal ud af kriminalitet, vold og mere i den dur.

Forløbet har styrket mig i at jeg vil have en masse at give til denne gruppe.


⭐️ Stine skriver:

Kognitiv Mentor 1 
Efter et 6 uger langt kursusforløb, med rigtig dygtige og søde undervisere, kan jeg konstatere at jeg har lært utrolig meget. 

Jeg har fået en meget større forståelse for andre menneskers ”model af verden”, og jeg har lært rigtig meget om mig selv.

Det har givet mig stor glæde, og det har været en fornøjelse at være sammen med de andre kursister og jer undervisere.

Jeg synes at jeg har udviklet mig som person, og det har for mig været 6 rigtig gode uger. Jeg kommer til at savne at møde til undervisning.

Jeg kan kun anbefale det!


⭐️ Simone skriver:

På dette kursus udvikler man sig rigtig meget og bliver bevidst om hvem man er og hvilke svagheder og styrker man besidder.
Man bliver rustet godt til at hjælpe andre og får en masse værktøjer med sig på vejen.

I er nogle dygtige undervisere, som er gode til at formidle og give ud af jeres erfaring.

Jeg kunne godt tænke mig at arbejde med børn indenfor mentorfaget eller støtte/kontaktperson.


⭐️ Birthe skriver:

At have deltaget og bestået Kognitiv Mentor kursus har været ubeskrivelig lærerigt, berigende og givende.
Jeg har fået en god indsigt i mentorrollen, samt relevante værktøjer, redskaber og teorier til at kunne optimalt hjælpe, støtte og guide kommende mentees.

Det er svært at forestille sig at kunne påtage sig en mentorrolle – uden først at have deltaget i dette kursus.
Den viden og læring, som kurset har givet mig, vil komme til stor gavn i mit virke som socialrådgiver.

En bonus var så en lille lønforhøjelse efter deltagelse og bestået kursus!


⭐️ Jane skriver:

Forløbet har givet mig en større indsigt i både min egen, men også andres adfærd og handlemønstre og redskaber til at hjælpe mennesker i nød. Indsigt i den psykologiske verden og de kampe der bliver kæmpet.

Min uddannelse skal jeg bruge til at leve drømmen ud, hvor jeg kan hjælpe børn der har det svært. Hertil skal min hund være et stort aktiv!
Fremtid: Mentor med snude.


⭐️ Miriam skriver:

Jeg synes jeres kursus har været meget interessant. 
Jeg har lært en masse redskaber, modeller og teorier om den Kognitive terapi/social interaktion.

Mappen var fyldt med gode og brugbare tekster, der supplerede undervisningen godt.
Vi har set en masse spændende tv-udsendelser, som også har været med til at belyse mentor faget. 

Jeg var glad for at vi fik mulighed for at have om forskellige diagnoser og øve proforma med fremlæggelse.

Lise og Tville, I er mega dygtige undervisere, i har så meget energi, i har styr på jeres stof og det skaber en ro for mig, når jeg har tiltro til mine undervisere.

I har været meget motiverende og jeg har nydt de 6 uger jeg har haft med jer.

Jeg kan ”kun” anbefale jeres kursus til andre, da det for mig, både har været selvudviklende samt givet mig nogle færdigheder til arbejdsmarkedet.


⭐️ Käte skriver:

Jeg har fået værktøjer og redskaber til at jeg nu ved, at jeg vil kunne arbejde som mentor.

Vi har haft rigtig meget case arbejde, hvor vi i grupper og alene, har skulle lægge en plan for mentee, og gøre os overvejelser om hvad vi først ville lægge vægt på, der skal arbejdes med.

Det har været meget givligt at vi har talt om vores cases i plenum efterfølgende.


Vi har haft virkelig gode undervisere som ved hvad de taler om og som har hele dem med i undervisningen. Fantastisk energi. 

Jeg har udviklet mig igennem de 6 uger – på en fantastisk positiv måde.
Dette modul rykker så meget på alle elementer i en.

Det har været fantastisk at have undervisning i diagnoser, da jeg er blevet klogere på hvordan mennesket i deres diagnoser agere og reagere.

Det har været seriøst fra start til slut og misser man ud på en enkelt dag, kan man læse op, men man mangler alligevel undervisningen og alle guldkornene der bliver sagt og sparring med studerende

Jeg håber på at jeg med denne mentor uddannelse får arbejde i børn og unge regi, da jeg gerne vil ud og arbejde med unge mennesker.