FVU Trintest og hold efterår 2021

VIGTIGT!.

 • Trintesten starter til den angivne tid.
 • Du skal som minimum sidde i testlokalet 15 min før prøven starter. Mød gerne 30 min før testen starter.
 • Du skal medbringer gyldig legitimation med billed, gerne opholdskort, pas, eller kørekort.
 • Kan  du ikke fremvises gyldig legitimation, kan du ikke gennemføre trintesten.
 • Du må ikke forlade lokalet i pausen
 • Kommer du for sent, får du ikke lov til at gennemføre trintesten
 • Udebliver du fra testen -  trods tilmelding, har du først mulighed for at komme til trintest til den næste oplyste dato. Du skal selv tilmelde dig IGEN.


Tilmelding på telefonnummer

70 210 110


Oplysning om trintest:


FVU DANSK/læsning


På trin 1 varer trintesten 1 time og 45 minutter fordelt således;

 • 45 minutter til at løse opgavesæt 1
 • 15 minutters pause
 • 45 minutter til at løse opgavesæt 2


På trin 2,3 og 4 vare trintesten 2 timer og 15 minutter fordelt således;

 • 45 minutter til at løse opgavesæt 1
 • 15 minutters pause
 • 1 time og 30 minutter til at løse opgavesæt 2

 


Hjælpemidler til trintest:

Gældende på alle trin

 • opgavesæt 1 besvares uden brug af hjælpemidler

 • ved besvarelse af opgavesæt 2 bruges de ordlister, der er brugt i undervisningen, og som stilles til rådighed ved trintest.

Triocon stiller ikke ordbøger til rådighed i alle sprog.

Det er derfor vigtigt, at du selv medbringer ordbog.

Hvis du er selvstuderende skal du selv medbringe ordbog.

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Lørdag

Køge Dansk

9:00-13:00

9:00-13:00

9:00-13:00Matematik Virtuelt15:00-19:00
FVU Dansk
Vestegnen (T0-2)

16:00-20:00

16:00-20:00

16:00-20:00


FVU Dansk Vestegnen (T3-4)

16:00-20:00

16:00-20:00

16:00-20:00
Ordblinde undervisning


9:00-13:00


9:00-13:00
Køge Digital

9:00-15:00


9:00-15:00


9:00-15:00


FVU Dansk Virtuelt (T 1-4)

9:00-13:00

9:30-13:30

Vestegnen Dansk


9:00-13:00

9:00-13:00

9:00-13:00Nuværende hold

Når du tilmelder dig som privatist til vores trintest, skal du dokumentere, at du er adgangsberettiget til at tage prøven jf. Styrelsen for Integration og Rekruttering § 8, stk.1 i den almene eksamensbekendtgørelse.

”Det er således en forudsætning, at en selvstuderende opfylder adgangskravet. I dette tilfælde vil det sige, at de som minimum skal have et niveau i dansk svarende til et afsluttet trin 3 i FVU dansk for at få adgang til at kunne gå til prøve på trin 4. Det er styrelsens vurdering, at hvis institutionen er i tvivl om, hvorvidt en person, der ønsker at gå op som selvstuderende, opfylder adgangskravet til trin 4, så er der ikke noget i vejen for, at institutionen kan afprøve den pågældendes niveau”

Det betyder, at du skal vedlægge dokumentation for dine danskkundskaber ved din tilmelding til trintest.


Hvis ikke du kan fremvise dokumentation, kan du komme til en FVU screening så vi kan vurdere om du er berettiget til at gå til prøve. Der aftales en konkret tid til screeningen.

FVU-screeningen tager ca. 30 minutter. 

Møder du ikke op til screening, anser vi din tilmelding som ej gyldig, og du kan ikke gå til trintest.


Vi afholder trintest på følgende datoer i 2022


Efterår:
Trin 1                den. 03-06-24           Køge/Vestegnen             Tilmeldingsfrist senest 15 dage før 
Trin 2                den. 07-06-24           Køge/Vestegnen             Tilmeldingsfrist senest 15 dage før 
Trin 3                den. 10-06-24           Køge/Vestegnen             Tilmeldingsfrist senest 15 dage før 

Trin 4                den. 14-06-24           Køge/Vestegnen             Tilmeldingsfrist senest 15 dage før