Outplacement hos Triocon

Professionelle konsulenter:

Vi stiller professionelle konsulenter til rådighed for outplacement. I kan forvente at vi har kendskab til netop jeres branche og kender til mulige jobåbninger og virksomheders forventninger til kompetencer. Vi holder os ajour med arbejdsmarkedets udvikling, blandt andet via valide statistikker fra styrelserne.

Vi giver outplacement-kandidater adgang til online- forum, hvor der kan findes inspiration til jobsøgnings- materiale, gode råd til jobsamtalen, der også omhandler den nonverbale kommunikation.

Mulighed for at få en personprofilanalyse, med en personlig tilbagemelding, hvor fokus kan være:
I hvilket job bruger jeg mine kompetencer bedst?

Outplacementforløb hos Triocon:

Alle møder/sessioner afholdes individuelt og i nærheden af jer eller i jeres virksomhed. Forløbet aftales med den enkelte så det passer ind i personens behov både hvad angår indhold og fokus.

Erfaring:

Medarbejderne i Triocon har alle mange års erfaring med karrierevejledning, outplacement og uddannelsesvejledning på alle niveauer og fra mange brancher.

Vores erfaring med at vejlede og udvikle mennesker i gennem karrierevalg har vi oparbejdet gennem de sidste 24 år, hvor vi har arbejdet med HR, lederudvikling, uddannelsesvejledning, rekruttering og outplacement.

Vi har fokus på at holde os ajour med udviklingen på arbejdsmarkedet og holder os opdateret med relevant viden og uddannelse.

Etik:

Vi er bevidste om de psykologiske faktorer der er forbundet med en afskedigelse i en virksomhed hvor den ansatte har haft en stor grad af loyalitet.
Vi møder deltageren i øjenhøjde og kender til de psykologiske processer en afskedigelse kan afstedkomme.


Mulige emner i outplacementforløb:

• Hjælp/sparring på udarbejdelse af nyt CV
• Hjælp/sparring på ansøgning
• Coaching på karrieremål
• Kompetenceafklaring

• Jobsamtalen før og efter mødet
• Det nonverbale kropssprog
• Viden om fremtidens arbejdsmarked
• Rådgivning af Linkedin profil
• Hjælp til et Video CV
• Personprofilanalyse m/ feedback
• Efteruddannelsesvejledning
• Vejledning om realkompetencevurdering
• Hjælp til kontakt til rekrutteringsbureauer