FVU Læsning og skrivning - TURBO

FVU læsning er for dig der har været i Danmark i kortere eller længere tid og ønsker at blive bedre til Dansk i tale og skrift. Samtidig ønsker du større kendskab til det danske arbejdsmarked og IT.

Forudsætninger:

  • At du screenes egnet til FVU (kort elektronisk test der varer ca. 20 minutter.

  • At du er motiveret og klar til at være en aktiv deltager på holdet.

  • At du ønsker et intensivt forløb, hvor det er seriøs og engageret undervisning.

  • At du gerne vil i job eller uddannelse.


Tilrettelæggelse:

Forløbet varer ca. 8 uger, med mulighed for forlængelse hvis der ønskes bedre færdigheder i FVU.

Der er undervisning:

DAG: mandag tirsdag onsdag og fredag fra kl. 9-13:00.
EFTERMIDDAG: tirsdag fra kl. 16 til kl. 19
VIRTUELT: alle dage fra kl. 9:00 til kl. 13
Virtuelt eftermiddag: Mandage og tirsdage fra 14:30 til 18:00
Virtuelt eftermiddag: Onsdag og torsdag fra kl. 16 til kl. 19:00

Der tilbydes test i FVU efter hvert gennemførte trinfor- løb (der er 5 trin i alt - 0-4 hvor 4. trin svarer til 9. kl. i dansk)

Der stilles gode undervisningsfaciliteter til rådighed, og der er gratis kaffe, vand og te i løbet af dagen.

Hvis du vil være med skal du blot henvende dig til Triocon på telefon 70 210 110 mail: fvu@triocon.dk

Screening: Efter aftale. Max 48 timer efter din henvendelse,
på Tigervej 14, 4600 Køge

Screeningen varer ca. 30 min. og du skal tilmelde dig på tlf.
70210 110 eller på fvu@triocon.dk


Vi glæder os til at se dig.

Det får du: 

Du får undervisning i “forberedende voksenundervisning” – der giver mulighed for at forbedre og supplere dine grundlæggende færdigheder i:

- læsning,
- stavning og
- skriftlig fremstilling

med henblik på videreuddannelse og job, samt at styrke dine forudsætninger for aktiv medvirken i alle sider af erhvervslivet.


På uddannelsen lærer du også om det danske samfund, og vi klæder dig på med viden, så du bedre vil kunne navigere i Danmark som borger og arbejdstager.


Undervisningen foregår på dansk, med dynamisk kropssprog og diverse oversættelses-apps inddrages. IT er en integreret del af undervisningen.


Du lærer ligeledes om den danske model, kultur, skattesystem, efteruddannelsesmuligheder, organisering og de digitale selvbetjenings-systemer, der skal kunne betjenes for at kunne begå sig i et digitalt samfund.


Du vil på stedet også have mulighed for at få vejledning
i forhold til efteruddannelse.

Vi har åbne hold i Køge, og virtuelt og lukkede erhvervshold i Ballerup, og Aarhus.