Samarbejde

Triocon indgår i flere samarbejdsrelationer om at udbyde opkvalificering af medarbejdere.

Herunder redegør vi for nogle af de samarbejdsaftaler som vi har indgået.

Triocon har en driftsoverenskomst med VUCRoskilde om at udbyde

FVU Dansk, Matematik, Engelsk og Digital
Ordblindescreeninger og Ordblindeundervisning

Triocon har en udliciteringsaftale med AMUJuul om at udbyde AMU kurser i TEAMLederuddannelsen

40805 Mentoruddannelse for erfarne medarbejdere

46493 Konflikthåndtering

40373 Sidemandsoplæring


Triocon ydbyder i samarbejde med Zealand Akademuddannelser indenfor:
Kommunikation og Ledelse
Triocon har driftsoverenskomst med VUCV - Vestegnen HF og VUC om at udbyde FVU - Forberedende Voksen Undervisning