Begynderdansk

Dansk for begyndere:


Forløbet er for dig, der har brug for at anvende det danske sprog i dagligdagen, som et alment kommunikationsmiddel i tale og skrift. 


Dansk for begyndere er for dig der mangler sprogfærdigheder til at blive optaget på FVU Start, og som har behov for at styrke dine basale færdigheder i Dansk og styrke dit ordforråd. 


Du får:


  • Lytte og læsetræning
  • Udvidet dit ordforråd
  • Samtalefærdighed en konversation


Hvornår:
Hver tirsdag fra kl. 10-14.
Forvent hjemmearbejde 8 timer pr. uge


Undervisningssted:
Triocon, Tirindsøvej 10, 8000 Århus 


Kurset er GRATIS

t

riocon.dk

Danish for beginners:


The course is for you, who need to use the Danish language as means of communication on every day basis, in both speech and writing. 


Danish for beginners, is for you who need language skills to be admitted to FVU Start, and need to strengthen your basic skills, and also strengthen your vocabulary of the Danish Language  


  • Listening and reading practice 
  • Expend your vocabulary
  • Conversations skills 


When: 

Every Tuesday from 10 to 14 am. 
Expect 8 hours of homework per week.


Where:
Triocon, Trindsøvej 10, 8000 Århus,
The Course is free of charge 


Contact:
Mail - fvu@triocon.dk
Tlf.: 70 210 110