Coaching og konflikthåndtering (AU)
-et obligatorisk modul på Akademiuddannelsen i kommunikation

Vil du udvikle dig og stå endnu stærkere som leder, både i

motiverende og svære samtaler samt, når du skal håndtere

konflikter og stress? Så er Akademiuddannelsen i ”coaching

og konflikthåndtering” den rette for dig!


Målgruppe:

Nuværende- og kommende ledere, koordinatorer, teamledere, projektledere, samt alle der ønsker at udvikle sig.

Dit udbytte:

På Akademimodulet udvikler du dig personligt og professionelt som leder med bl.a. enkle, effektive ogunderstøttende kommunikations- og ledelsesværktøjer til at skabe de bedste rammer for ejerskab, læring, forandring og udvikling.

Du får kvalificeret og suppleret din kommunikative værktøjskasse som leder til at identificere, forebygge og håndtere konflikter og stress i forskellige sammenhænge samt, udviklet og integreret en hel særlig opmærksomhed på personprofilers betydning i konflikt- og stresskontekst.


Du får teori, modeller og værktøjer til coaching og konflikthåndtering på individ-, afdelings- og teamniveau.

Du får styr på organisatoriske rammer og

processer omkring konfliktsituationer og stress.


Endelig får du en bro at gå på, da begreber, teorier og værktøjer bliver integreret gennem praktiske øvelser.

Metode:

Du får et udvalg af let anvendelige metoder, som understøtter din egen-udvikling, din relation med medarbejdere/kolleger såvel som jeres opgaveløsning og praksis.

Form og opbygning:

De 9 uddannelsesdage veksler mellem oplæg der klæder dig på fagligt, og du får praktiske øvelser i de redskaber, der gør dig i stand til at anvende teori- og værktøjer i faget.

Derfor kommer du til at bruge din erfaring og viden. Der forudsættes et engagement- og lyst til virkelighedsnær undervisning, cases og øvelser.

Faget afsluttes med en mundtlig eksamen med afsæt i en kort skriftlig opgave.

Du får undervisningsmateriale, som inddrages i undervisningen. Forløbet udbydes af Zealand, Sjællands Erhvervsakademi i samarbejde med Triocon.

10 ects ved bestået eksamen (ekstern censor)


Mødedage
Du møder 10 undervisningsdage fordelt over 6 uger. Den sidste dag på forløbet afholdes eksamen med ekstern censor

Faget er timesat til 37 t. ugentligt.


Forvent at bruge tid til læsning, opgaver og eksamensforberedelse mellem undervisningsdagene. Opgavevejledning er en del af forløbet.


Pris: kr. 19.900,- ex. Moms.


Adresse for fremmøde:
Triocon  - Tigervej 12, 4600 Køge


Kontakt: Tlf. 70 210 110 Mail: info@triocon.dk


Indhold:
På ”Coaching & Konflikthåndtering” arbejder vi b.la. med:

Coaching:
Hvad Coaching er og ikke er, samt hvad du konkret skal vide, gøre og sige for at mestre coaching.

 

Konflikthåndtering:
Forskellige typer af konflikter, adfærdsformer og værktøjer, samt hvordan du medierer i en konflikt
Hvordan etik, magt, konflikter og coaching skal forstås (og ikke misbruges).

 

Stress:

Hvad stress er og ikke er, samt hvordan du forebygger, identificerer og håndterer stress.

 

Kommunikation og feedbackmetoder:

Grundlæggende kommunikationsprincipper, der gør dig i stand til at indfri behov og forventninger i de udviklende samtaler.

 

Typologier:

Hvordan dit kendskab til personprofiler og psykologien kan styrke din ledelse og resultater på bundlinjen.

 

Arbejdsmiljø:

Du bliver godt rustet til at arbejde fokuseret med mindsets, overbevisninger og værdier, der kan styrke din lederprofil og understøtte et godt arbejdsmiljø.