Ressourceudvikling via mentorforløb


Vi tilbyder en individuel og helhedsorienteret indsats i et 13 + ugers forløb, hvor vi arbejder med at udvikle borgerens arbejdsevne og hjælpe dem videre i livet.

Forløbet skal sikre, at personer, som er i risiko for at komme på varig overførselsindkomst/offentlig forsørgelse, har progression mod selvforsørgelse og kan skabe en ny arbejdsidentitet

Målet er, at forløbet på sigt kan hjælpe den enkelte ledige tættere på arbejdsmarkedet eller i gang med en uddannelse.


Hvem har glæde af forløbet ?


Forløbet er målrettet personer, der har komplekse

problemstillinger ud over ledighed,

Personer som har svært ved at opnå en tilknytning til arbejdsmarkedet og få en arbejdsmarkedsidentitet, fremfor en stigmatisering af identiteten på overfør- selsindkomst.

Personer, der allerede er bevilget pension og skal gen- vurderes kan med fordel visiteres til forløbet

De metoder og værktøjer som anvendes, kan gøre borgerne i stand til at håndtere stress, angst, psykiske-, og fysiske barriere, som er en hindring for progression mod ny udvikling.


Forløbet indeholder:


Fast terapeut/coach, og mentorer som gennem samtaler finder de barrierer, som den enkelte måtte have og vil arbejde med, for at opnå empowerment via disse metoder.

Walk and Talk - som et værktøj til at få dialog og fysisk aktivitet og til at indgå i sociale sammenhænge.

Mindfullness - som har videnskabelig dokumenteret effekt på at finde ro ved tankemylder og uro i kroppen.

Socialpædagogisk udvikling, - mentorstøtte der anvender nudging som værktøj til at motivere til ændringer

Workshops f.eks. om kostens betydning for sygdom og livsstil

Praktik via vores jobkonsulent


Metoder:


I forløbet får den enkelte en tværfaglig og helhedsorien- teret indsats, der skal bidrage til at udvikle den lediges ressourcer og arbejdsevne. Fokus for forløbet er, at arbejd- sevnen bliver udviklet gennem en konkret og aktiv indsats, hvor den enkeltes mål i forhold til arbejde og uddannelse er styrende for, hvilke aktiviteter og metoder der og sættes i gang og anvendes.

Forløbet vil bestå af både beskæftigelsestilbud, sociale tilbud og sundhedsmæssige tilbud, der kombineres og koordineres efter borgerens formåen.
Mentorforløb med Ressourceudvikling