FVU Digital

 

DIGITAL TIL dig der har brug for at tillære grundlæggende IT færdigheder.

Det moderne samfund er i stigende grad baseret på anvendelse af digitale løsninger.


Det gælder ikke mindst arbejdsmarkedet. Det stiller krav til virksomhedens medarbejdere om at besidde de nødvendige færdigheder til betjening af digitale værktøjer i kommunikationen og håndteringen af data.


Faget FVU-digital udbydes til ansatte medarbejdere, som har behov for at styrke deres basale færdigheder i digital opgaveløsning indenfor deres jobfunktion. Faget har således et praksisnært fokus.


FVU-digital styrker deltagerens evne til og mod på at tilegne sig nye digitale færdigheder.


FVU-digital udbydes i fire trin