FVU Matematik


Forberedende Voksen Undervisning
- i MATEMATIK


FVU- matematik er for dig, der gerne vil blive bedre til at regne og til at forstå matematiske begreber.

Du kan være ledig eller i arbejde, og have brug for at styrke din matematiske evner. Du skal f.eks. have bestået Dansk og Matematik for at blive optaget på en erhvervsuddannelse.

Før du starter undervisning:

Før du kan starte undervisning, skal du have foretaget en FVU-screening. Den skal afgøre, om du er i målgruppen for at deltage i undervisning. Screeningen afgør samtidig hvilket niveau, du skal modtage undervisning på. Ud fra det tilrettelægger vi undervisningen til dig. Der er 2 trin i FVU-matematik. Der er desuden et ekstra trin for to-sprogede.


Du kan kontakte os for at aftale en tid med en faglærer for at blive screenet.


Ring på telefon: 70 210 110

mail: fvu@triocon.dk


Triocon har en driftsoverenskomst med VUC-Roskilde og Vestegnen HF og VUCom at udbyde FVU undervisning.

Undervisningen:

Undervisningen foregår online. Du får tilsendt opgaver hver uge, som du skal løse og sende retur til din lærer. Du har mulighed for at stille spørgsmål til din lærer via Zoom. Tid og dato fremgår af undervisningsplanen.

Du får blandt andet undervisning i; 

- procentregning,
- formler og geometri.
- at arbejde med tabeller,
- at arbejde med diagrammer,
- at forstå tekstfremstillede opgaver.


Vores undervisning er også målrettet til brug i erhvervslivet.


Du bliver jævnligt tilbudt en test, for at se om du opnår udvikling. Denne test foregår fysisk i en af vores erhvervscentre i Køge, Ballerup eller Århus


Du skal fremmøde når du skal trintestes.


Det er GRATIS at deltage, hvis du er i målgruppen for FVU.