Kommunikation i praksis - Lufthavn“Kommunikation i praksis” - rettet mod lufthavnspersonale: Akademifag

Målgruppe:


Faget er for dig der ønsker at være præcis og nærværende i din personlige kommunikation.

Du ønsker at styrke din gennemslagskraft og udvikle din personlige power via kommunikationspsykologi og øvelser. 

Der et for dig, der vil kunne kommunikere effektivt; på skrift, i tale, digitalt og vælge den rigtige kanal.

På modulet bliver der fokuseret på både den verbale- og nonverbale kommunikations muligheder og begrænsninger. Dine erfaringer fra praksis vil blive inddraget og sat i spil, da det vægtes højt at redskaber og teori kan anvendes i din virkelighed.

Faget afsluttes med en mundtlig eksamen, med afsæt i en kort skriftlig opgave.


Det praktiske

Undervisningen er tilrettelagt som ’blended learning’.
Dvs. 4 fysisk fremmødedage og 3 fremmødedage online og en eksamensdag.
Undervisningen ligger i tidsrummet 9.00 – 16.00 både på fremmøde- og online dage.

I værktøjskassen får du redskaber og kendskab til:

Nonverbal kommunikation og kropssprogets betydning
Udvikling af personlig gennemslagskraft – mundtligt som skriftligt.
Dialogbaseret konfliktløsning med afsæt i positiv psykologi
Relevante kommunikationsmodeller til professionel løsning af daglige opgaver.

Faget er timesat til 37 t. ugentligt i 6 uger. Beregn at bruge tiden til: læsning, opgaver og eksamensforberedelse mellem undervisnings dagene.

Du får sendt e-bogen "kommunikation i praksis", som inddrages i undervisningen.
Forløbet udbydes i smarbejde med Erhvervsakademiet Zealand


Ved bestået eksamen = 10 ects


Afholdes i København, eller Taarnby


Adgangskrav

Minimum 2 års erhvervserfaring og gennemført relevant erhvervsuddannelse (EUD), eller Grunduddannelse for voksne (GVU), Gymnasial uddannelse (HF / STX / HTX / HHX) eller anden relevant uddannelse på mindst samme niveau.

Du kan også optages, hvis du har andre uddannelsesmæssige forudsætninger, der svarer til adgangskravene eller vurderes til at have realkompetencer, der til svarer adgangskravene