Stress og trivselsvejleder

Stress og trivselsvejleder  - Forløb på den regionale positivliste i Region Sjælland og København

Forløbet afholdes i vores lokaler i Køge og Ballerup


Sunpark, Gl. Lyngvej 2, 4600 Køge #
SunPark Industriparken 44A, Ballerup

 


Du underivses i 7 dage inklusive en prøvedag

i en periode over 6 uger.

Der er undervisning i tidsrummet 9-14:30. Forvent at der er daglige opgaver, og træning på dage hvor der ikke er undervisning som støtte til processen

Hvis du er ledig og har ret til at gøre brug af jobrettet uddannelse, kan du deltage uden omkostninger.


Spørg i dit jobcenter om dine rettigheder og muligheder

Pris: kr. 13.300,- eksklusive moms.

Forløbet henvender sig bredt til mennesker der arbe- jder med andre menneskers udvikling, Lærer, pæda- goger, mentorer, HR, eller som leder. Eller som selv har oplevet stress og gerne vil arbejde for et godt arbejdsmiljø i virksomheder og institutioner.


Region Sjælland #393


Opstart Køge:

21. februar 2019 til og med 4. april 2019


og


Region Hovedstaden #578


Opstart Ballerup:

april 2019 til og med juni 2019


Tilmelding via e-boks på cvr. 29498454

eller sikker mail lise@triocon.dk


Har du spørgsmål er du velkommen til at ringe til koordinator og undervisere


Lise Corbitz


Tlf. 70 210 110


Indhold på Stress og Trivselsvejlederuddannelsen:


Forstå stress:

Stressens biologi, fysiologi og psykologi. Hvad er det for kemiske reaktioner der sker i hjernen ved stress og depression?

Forskellen mellem her-og-nu stress og den langvarige stress.


Kognitiv forståelse og modeller:

Princippet er, at støtte i at forandre tænkningen, så den bliver min- dre begrænsende og undertrykkende og mere mentalt understøttende, nuanceret og fornuftsbetonet.


Hvordan hænger tanke, følelser, krop og adfærd sammen?

Vi arbejder med opfattelsesmønstrer, assertiv kommunikation, unikke filtrer i vores kommunikation, der gør kommunikationen og repræsen- tationerne individuelle og unikke.


Positiv psykologi:

En anerkendende tilgang til kommunikation som grundlag til at sty- rke selvværd og motivation. Anerkendende tilgang ligger til grund for den motiverende samtale, der styrker de ressourcer som fokus- personen har.


Stresscoaching:

De kognitive samtaletekniker og tilgang til samtaler og reflektioner er meget anvendeligt til stressramte og til at bevare og opbygge motivation, selvværd og selvtillid. Stresscoaching kan indeholde rådgivnings og problemløsningsværktøjer.


Værdier:

Afklaring og forståelse for værdihierakier. Værdier er grundlaget for menneskers drivkraft/motivation. Stressramte har ofte fået “rystet” deres værdihieraki og kan opleve forvirring i hvad der egentlig er vigtig for dem. Hvad er den “nye” drivkraft efter et stressforløb. For- stå hierakiets betydning udfra en kognitiv tilgang.


Mestrings/copingstrategier:

Sammen med repræsentationer, som er vores mentale fingeraftryk, hænger mestrings-strategier sammen med hvor godt vi klarer os gennem livets udfordringer og dermed også stress.

Vi mennesker har forskellige måder at håndtere udfordringer på. Nogle strategier er hensigtmæssige, andre er ikke.


Spilleregler og egenomsorg:

Behov for grænsesætning og egenomsorg er individuelt betinget. Hvordan kan man lære at sætte grænser for sig selv eller hjælpe kollegaer med at overholde spilleregler for at bevare et godt psykisk arbejdsmiljø.


Mindfulness:

Mindfulness er evnen til nærvær og fuld opmærksomhed på det, der er lige nu. Mindfulness er en tilstedeværelse med alle sanserne vågne.Vi bruger åndedrætstræning og øvelser der bruges til stressreduktion.


Bevægelse:

Vi giver dig instruktion i Qi Gong og andre blide motionsformer.

Vi afprøver flere former for motion og bruger naturen til at stresse af.

Tlf.:   70 210 110

Mail:  i@triocon.dk